Accountantskantoor Timmer

Onderzoek naar belasting op plastic

HomeAccountancy NieuwsOnderzoek naar belasting op plastic

Terug naar vorige

Bij de behandeling van het belastingplan 2021 is de regering gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic. 

De staatssecretaris van Financiën heeft een eerste verkenning laten doen, waarbij de plasticketen en de Nederlandse spelers in beeld zijn gebracht. Volgens de staatssecretaris kan het rapport van dit onderzoek als vertrekpunt dienen voor een door het volgende kabinet mogelijk voor te stellen belasting op plastic. Wel is dan verder onderzoek nodig naar varianten en alternatieven en de bijbehorende effecten.

Volgens de onderzoekers is een belasting op de doorverkoop van kunststof korrels en poeder aan producenten van plastic (tussen)producten het eenvoudigst te realiseren. Een dergelijke belasting brengt het risico van verschuiving van de productie van plastics mee. Een belasting op plastic eindproducten heeft deze weglekeffecten niet, maar is moeilijker vorm te geven vanwege het grote aantal producten en belastingplichtigen.

Andere beleidsinstrumenten dan een belasting op plastic zijn volgens de onderzoekers het overwegen waard. Voorbeelden zijn een verhoging van de doelstelling op het gebied van plasticrecycling, het invoeren van een verplicht minimumaandeel gerecycled plastic in nieuw plastic en het verbieden van plasticgebruik bij zwerfafvalgevoelige toepassingen.