Accountantskantoor Timmer

Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024

HomeAccountancy NieuwsNota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nota beantwoordt de staatssecretaris vragen van de Kamer over het wetsvoorstel. Het merendeel van de vragen betreft de voorgestelde versterking van de aanpak van dividendstripping. De Kamer betwijfelt of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om dividendstripping tegen te gaan.

Volgens de staatssecretaris is bij de keuze voor de voorgestelde maatregelen rekening gehouden met de uitvoerbaarheid door de Belastingdienst, de gevolgen voor de beurshandel, burgers en bedrijven en met de juridische bestendigheid. Wel zal het kabinet het onderzoek naar alternatieve maatregelen om dividendstripping aan te pakken voortzetten en de Tweede Kamer daarover in het voorjaar van 2025 informeren.

De staatssecretaris merkt op dat een vergelijking van de wijzen van aanpak van dividendstripping in verschillende landen niet goed mogelijk is vanwege verschillen in problematiek.

De in het wetsvoorstel opgenomen doelmatigheidsmarge van € 1.000 heeft tot gevolg dat een belastingplichtige of opbrengstgerechtigde pas boven dat bedrag aan geheven dividendbelasting aannemelijk moet maken dat hij uiteindelijk gerechtigde is.