Accountantskantoor Timmer

Nota naar aanleiding van het verslag Fiscale verzamelwet 2024

HomeAccountancy NieuwsNota naar aanleiding van het verslag Fiscale verzamelwet 2024

Terug naar vorige

In reactie op een vraag betreffende het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2024 heeft de staatssecretaris gezegd dat per 1 januari 2025 het verlaagde tarief voor de omzetbelasting ook voor het opfokken van dieren zal vervallen. Na die datum blijft het verlaagde tarief in de landbouw bestaan voor door de sector geproduceerde voeding. Verder blijft het verlaagde btw-tarief van toepassing op diergeneesmiddelen en op sierteeltproducten.