Accountantskantoor Timmer

Nadere uitwerking TEK

HomeAccountancy NieuwsNadere uitwerking TEK

Terug naar vorige

De minister van EZK heeft een brief met een nadere uitwerking van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) naar de Tweede Kamer gestuurd. De TEK is een regeling voor de groep energie-intensieve mkb-ondernemers. 

Deze bedrijven kenmerken zich door een relatief hoog energieverbruik voor het vervaardigen van hun producten. Aanvankelijk gold een drempel voor de energiekosten van 12,5% van de omzet van de onderneming. In de nadere uitwerking is de minimumeis van energie-intensiteit gedaald van 12,5 naar 7% van de omzet.

Mkb-ondernemingen, die aan deze eis voldoen, ontvangen bij een verbruik van meer dan 5.000 m³ of 50.000 kWh een vergoeding van maximaal € 160.000 via de TEK. De compensatie bedraagt 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde drempelprijs. Voor landbouwbedrijven gold aanvankelijk een lagere maximumvergoeding van € 62.000. Door verhoging van het tijdelijke EU-staatssteunkader voor landbouwbedrijven geldt nu ook voor deze sector een maximum van € 160.000.