Accountantskantoor Timmer

Moties met betrekking tot Belastingplan 2022

HomeAccountancy NieuwsMoties met betrekking tot Belastingplan 2022

Terug naar vorige

De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen twee moties aangenomen, die betrekking hebben op het Belastingplan 2022.

In de motie Hermans wordt de regering opgeroepen om:

Om deze maatregelen te financieren wordt geput uit het voor de BIK bestemde budget van € 1 miljard en moet de earningsstrippingmaatregel in de vennootschapsbelasting worden verzwaard.

In de motie Eerdmans wordt de regering opgeroepen om te komen met een wettelijke regeling voor zelfstandig ondernemerschap, waarin de rechtspositie van zzp’ers wordt vastgelegd.