Accountantskantoor Timmer

Moties herziening belastingstelsel

HomeAccountancy NieuwsMoties herziening belastingstelsel

Terug naar vorige

De Tweede Kamer heeft acht moties aangenomen over de herziening van het belastingstelsel. 

Vijf moties hebben betrekking op box 3 van de inkomstenbelasting. Het kabinet wordt onder meer opgeroepen om nog dit jaar met een contourennota te komen voor een belastingheffing over het werkelijk behaalde rendement en om met tussentijdse oplossingen te komen voor de belastingheffing op spaargeld.

De andere moties hebben betrekking op een extra overgangsregeling voor de in 2011 afgeschafte levensloopregeling, op de knelpunten bij de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en op de afspraken over een wereldwijde belastingheffing op de winst van multinationals.