Accountantskantoor Timmer

Klussenbedrijf was onderneming

HomeAccountancy NieuwsKlussenbedrijf was onderneming

Terug naar vorige

Ondernemer voor de inkomstenbelasting is de persoon voor wiens rekening een onderneming wordt gedreven. 

Deze persoon moet rechtstreeks verbonden zijn voor verbintenissen van de onderneming.

De beoordeling of sprake is van een onderneming vindt plaats aan de hand van een aantal aspecten. Het gaat om duurzaamheid en omvang van de verrichte werkzaamheden, omvang van de brutobaten, de winstverwachting en het lopen van (ondernemers)risico. Daarnaast spelen de bestede tijd, de bekendheid, die naar buiten aan de werkzaamheid wordt gegeven en het aantal opdrachtgevers een rol.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs beoordeeld of de exploitant van een klussenbedrijf in het startjaar een onderneming dreef. Niet in geschil was dat qua duurzaamheid en omvang van de werkzaamheden, omvang van de brutobaten, de winstverwachting en de beschikbare tijd aan de criteria was voldaan. In 2015 had het klussenbedrijf slechts één opdrachtgever. In dat jaar het bedrijf geïnvesteerd in een bestelwagen en gereedschap. Vanaf 2017 huurde het klussenbedrijf onderaannemers in. De kosten daarvan zijn door het bedrijf aan de opdrachtgevers in rekening gebracht.

De Belastingdienst heeft het klussenbedrijf vanaf 2017 als onderneming aangemerkt. Het hof vond de exploitant van aanvang af voldoende zelfstandig om als ondernemer te kunnen worden aangemerkt. Naar de mening van het hof liep de exploitant ook in 2015 al het risico dat hij niet zou worden betaald voor zijn werkzaamheden of dat hij geen opdrachten kreeg. Het klussenbedrijf vormde al in 2015 een onderneming, die voor rekening van de exploitant werd gedreven.