Accountantskantoor Timmer

Kamervragen Tozo-regeling

HomeAccountancy NieuwsKamervragen Tozo-regeling

Terug naar vorige

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van een artikel met als titel: Tozo-uitkering is halve sigaar uit eigen doos.

De Participatiewet heeft als hoofdregel dat al het vermogen en het inkomen waarover een alleenstaande of gezin beschikt of kan beschikken tot de middelen worden gerekend waarmee in het levensonderhoud kan worden voorzien. Dat geldt ook voor ontvangen kinderalimentatie. De bijstand is aanvullend op de eigen middelen. De Tozo is gebaseerd op de Participatiewet en daarmee ook een gezinsuitkering. Als de Tozo-gerechtigde een partner heeft, betekent dit dat de uitkering aan beide partners wordt toegekend. Omdat de Tozo-uitkering aan beide partners gezamenlijk toekomt, ontvangen beide partners een jaaropgave, ieder voor de helft van het toegekende bedrag.

De heffing van inkomstenbelasting is geen aanpassing van de toegekende bijstand. Dat betekent dat er geen aanleiding is tot een aanvulling vanuit de bijstand. De Tozo kan bij partners van zelfstandigen leiden tot een hogere inkomstenbelastingaanslag. Deze aanslag heeft betrekking op het individueel vastgestelde inkomen van de partner. Voor het achterwege laten van belastingheffing bestaat geen wettelijke basis.