Accountantskantoor Timmer

Kamervragen storing Belastingdienst

HomeAccountancy NieuwsKamervragen storing Belastingdienst

Terug naar vorige

De Belastingdienst werkt voor de omzetbelasting met een verouderd ICT-systeem. 

Door een storing in dit systeem, gevolgd door menselijke fouten bij de herstelwerkzaamheden, zijn geautomatiseerd 37.700 naheffingsaanslagen opgelegd aan ondernemers. Aan de ondernemers zijn betaalverzuimboetes en aangifteverzuimboetes opgelegd. Volgens de staatssecretaris is er geen verband tussen de hoogte van de foutief opgelegde naheffing en de hoogte van de omzet. Direct na het constateren van de fout is dit gemeld in het verstoringenoverzicht op Belastingdienst.nl. Inmiddels zijn de getroffen ondernemers per brief geïnformeerd.

Om dergelijke verstoringen te voorkomen worden extra controles op handmatige taken ingesteld en wordt onderzoek gedaan naar een structurele oplossing. De Belastingdienst is inmiddels gestart met de voorbereiding van de vervanging van het bestaande systeem.