Accountantskantoor Timmer

Kamervragen salderingsregeling stroom

HomeAccountancy NieuwsKamervragen salderingsregeling stroom

Terug naar vorige

De minister voor Klimaat en Energie heeft Kamervragen over de salderingsregeling bij de teruglevering van elektriciteit beantwoord.

De kosten, die energieleveranciers maken bij de uitvoering van de salderingsregeling, worden doorberekend aan alle klanten, dus niet alleen aan klanten met zonnepanelen.

De minister vindt het belangrijk dat huishoudens, die investeren in zonnepanelen, een redelijke terugverdientijd hebben. De salderingsregeling draagt daaraan bij. Door de voorgenomen afbouw van de salderingsregeling zal de mate waarin huishoudens zonder zonnepanelen meebetalen aan de kosten van de regeling verminderen. De minister is bereid energieleveranciers te vragen of zij inzicht willen en kunnen geven in de omvang van de kosten die worden doorberekend aan huishoudens zonder zonnepanelen.

Het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling gaat uit van een geleidelijk dalend percentage dat kan worden gesaldeerd in de periode tot en met 2030. Dat wetsvoorstel is gemeld bij de Europese Commissie. De salderingsregeling is volgens het kabinet in lijn met de Europese elektriciteitsrichtlijn.