Accountantskantoor Timmer

Kamervragen over start en effect handhaving van de Wet DBA

HomeAccountancy NieuwsKamervragen over start en effect handhaving van de Wet DBA

Terug naar vorige

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over de start en het effect van handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

Het kabinet heeft de ambitie om de arbeidsmarkt te hervormen. De positie van zzp’ers maakt deel uit van een pakket arbeidsmarktmaatregelen dat wordt uitgewerkt. Daarbij wordt ook gekeken naar de handhaving. De minister heeft toegezegd de Kamer voor de zomer een hoofdlijnenbrief te sturen over de uitwerking van het arbeidsmarktpakket. De huidige opschorting van de handhaving betekent niet dat de Belastingdienst niet kan handhaven op de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen. De Belastingdienst kan aanwijzingen geven als de arbeidsrelatie onjuist is gekwalificeerd. Handhaving voor de loonheffingen is mogelijk als een aanwijzing niet binnen de gestelde termijn wordt opgevolgd.

Om duidelijkheid te krijgen over de kwalificatie van een arbeidsrelatie kan nog steeds gebruik gemaakt worden van de webmodule. Deze is nog steeds actief, ondanks dat de pilot is afgelopen. Het kabinet moet nog een beslissing nemen of en in welke vorm de webmodule zal worden voortgezet.

De minister erkent dat het ongewenst is wanneer onduidelijkheid over de rechtspositie voor zelfstandige ondernemers leidt tot obstakels in de bedrijfsvoering. Daarom heeft het kabinet in het coalitieakkoord aangekondigd om meer duidelijkheid te gaan bieden. Dat relatief veel werkenden inmiddels als schijnzelfstandige werken ziet de minister als een misstand. Deze mensen werken buiten loondienst, terwijl ze volgens het arbeidsrecht werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Deze schijnzelfstandigheid doet zich niet alleen voor bij economisch kwetsbaardere groepen of in enkele sectoren.

De Belastingdienst houdt risicogericht toezicht op de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen en richt zich daarbij op opdrachtgevers in diverse branches en sectoren. Daarnaast hanteert de Belastingdienst een sectorspecifieke benadering. Bij deze benadering werkt de Belastingdienst samen met branche- of koepelorganisaties.