Accountantskantoor Timmer

Kamervragen over Nederland als belastingparadijs

HomeAccountancy NieuwsKamervragen over Nederland als belastingparadijs

Terug naar vorige

Volgens de staatssecretaris van Financiën is Nederland geen belastingparadijs. 

Dit zegt hij in antwoord op Kamervragen. Wel wijst hij erop dat het Nederlandse fiscale stelsel wordt gebruikt voor structuren waarmee belasting wordt ontweken. Dat is onwenselijk, omdat bedrijven die door internationale ontwijkingstructuren de belastingheffing kunnen uitstellen of afstellen, de kosten van algemene voorzieningen afwentelen op burgers en bedrijven die wel op tijd belasting betalen. Nederland heeft de afgelopen jaren meerdere maatregelen genomen tegen belastingontwijking.

De staatssecretaris ziet geen aanleiding om de bronbelasting op rente en dividenden aan te passen. Door de invoering van de bronbelasting worden geldstromen vanuit Nederland naar laagbelastende jurisdicties zoveel mogelijk aan banden gelegd. De bronbelasting op renten en royalty’s wordt sinds 2021 geheven. De aanvullende bronbelasting op dividenden treedt op 1 januari 2024 in werking. De bronbelasting maakt, anders dan de dividendbelasting, geen onderscheid tussen niet-houdstercoöperaties en houdstercoöperaties. Elke coöperatie die binnen concernverband een rentebetaling, royaltybetaling of, vanaf 1 januari 2024, een winstuitkering doet aan een lichaam dat is gevestigd in een laagbelastende jurisdictie of in een niet-coöperatieve jurisdictie dient bronbelasting in te houden.

Door de invoering van de bronbelasting heft Nederland sinds begin 2021 25% bronbelasting op renten en royalty’s vanuit Nederland naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties. Vanaf 2022 bedraagt het tarief 25,8%. Vanaf 2024 worden ook dividendstromen belast die onder de bestaande wetgeving binnen concernverband onbelast kunnen worden uitgekeerd aan lichamen die zijn gevestigd in laagbelastende jurisdicties. De Europese Commissie heeft recent een voorstel gepresenteerd om ongewenste geldstromen via doorstroomvennootschappen tegen te gaan. Het kabinet bestudeert dit voorstel en zal daarop binnenkort een inhoudelijke reactie geven.