Accountantskantoor Timmer

Kamervragen inkomenseffecten afschaffen IACK

HomeAccountancy NieuwsKamervragen inkomenseffecten afschaffen IACK

Terug naar vorige

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting voor werkende ouders met kinderen jonger dan 12 jaar. In het Belastingplan 2023 is geregeld dat de IACK met ingang van 2025 wordt uitgefaseerd. Het recht op IACK blijft bestaan voor ouders met kinderen, die geboren zijn voor 1 januari 2025.

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de inkomenseffecten van de afschaffing van de IACK. Voor bestaande gevallen zijn er geen inkomenseffecten. Omdat de IACK voor nieuwe gevallen (kinderen die op of na 1 januari 2025 worden geboren) zal zijn afgeschaft, zijn er volgens de minister van SZW technisch gezien geen inkomenseffecten door het afschaffen van de IACK.

De minister bevestigt dat nieuwe ouders met ingang van 2025 financieel nadeel ondervinden van het afschaffen van de IACK. De omvang van het nadeel is afhankelijk van de feitelijke situatie en de inkomenssituatie. In procenten van het besteedbare inkomen zijn de gevolgen voor alleenstaande ouders groter dan voor samenwonenden. In absolute zin is het negatieve effect groter voor ouders met een hoger inkomen. Er zijn geen concrete plannen om de negatieve effecten te compenseren.