Accountantskantoor Timmer

Kamervragen gevolgen nabetaling pensioen door ABP

HomeAccountancy NieuwsKamervragen gevolgen nabetaling pensioen door ABP

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over schade die gepensioneerden lijden door de nabetaling van pensioen. 

Het is de staatssecretaris niet bekend hoeveel mensen door een nabetaling van het ABP financiële schade ondervinden. Volgens de staatssecretaris informeert het ABP deelnemers vooraf over de mogelijke gevolgen van bepaalde uitkeringen en houdt het daar rekening mee bij het uitkeren. Een nabetaling van pensioen komt bovenop de reguliere betalingen. Voor de loonheffing is op nabetalingen de tabel bijzondere beloning van toepassing. De staatssecretaris ziet voor zichzelf of de Belastingdienst geen rol in de afspraken tussen het ABP en de pensioengerechtigden.

De staatssecretaris wijst op de mogelijkheid om de belastingdruk te matigen met toepassing van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting. Het ABP biedt via zijn website compensatie aan in gevallen van nabetaling waarin na toepassing van de middelingsregeling sprake is van restschade.