Accountantskantoor Timmer

Kamervragen gebruik oudedagsreserve

HomeAccountancy NieuwsKamervragen gebruik oudedagsreserve

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over het gebruik van de oudedagsreserve voor ondernemers door zzp’ers. 

Volgens de vragensteller doet minder dan de helft van de zzp’ers dat. De oudedagsreserve is geen spaarpot, maar een methode van belastinguitstel omdat een deel van de jaarlijkse winst van de ondernemer niet direct wordt belast. De staatssecretaris meldt dat ongeveer 30% van alle IB-ondernemers gebruik maakt van de oudedagsreserve. Als bij het stoppen of overdragen van de onderneming de opgebouwde oudedagsreserve niet wordt gebruikt voor de aankoop van een oudedagsreserve, wordt de ondernemer geconfronteerd met een belastingclaim over de oudedagsreserve.

Als onderdeel van het Belastingplan 2023 zal worden voorgesteld de oudedagsreserve af te schaffen. Met ingang van 1 januari 2023 is verdere reservering niet toegestaan. De tot en met 2022 opgebouwde reserve wordt op basis van de huidige regels afgewikkeld. Het afschaffen van de oudedagsreserve leidt tot een meer gelijke fiscale behandeling van arbeid voor werknemers, ondernemers en aanmerkelijkbelanghouders.