Accountantskantoor Timmer

Kamervragen gebruik eHerkenning

HomeAccountancy NieuwsKamervragen gebruik eHerkenning

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over eHerkenning. De vragensteller veronderstelt dat veel ondernemers problemen hebben met het gebruik van eHerkenning om aangifte te doen. Volgens de staatssecretaris valt het aantal klachten mee en betreffen de klachten hoofdzakelijk het feit dat voor eHerkenning betaald moet worden. De staatssecretaris wijst erop dat er een tijdelijke compensatieregeling is voor de kosten van eHerkenning.

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de verplichting om met eHerkenning aangifte loonheffingen te doen een wettelijke basis heeft. Aan die verplichting mogen kosten worden verbonden mits deze niet onevenredig hoog zijn. Volgens de Hoge Raad zijn de kosten voor eHerkenning niet onevenredig hoog.

Er wordt een kosteloos publiek inlogmiddel op betrouwbaarheidsniveau “substantieel” ontwikkeld voor het inloggen op het portaal MijnBelastingdienst Zakelijk. Totdat dit middel beschikbaar is, is eHerkenning voor ondernemers en organisaties het enige inlogmiddel dat voldoet aan de Europeesrechtelijke vereisten. De Belastingdienst ontwikkelt geen eigen inlogmiddel.

Er zijn geen signalen die aanleiding geven tot zorgen over de veiligheid van eHerkenning, aldus de staatssecretaris. Het oude portaal voor ondernemers kan niet opnieuw in gebruik worden genomen voor doelgroepen, die gemigreerd zijn naar MijnBelastingdienst Zakelijk.