Accountantskantoor Timmer

Kamervragen dubbele belasting op energie en brandstof

HomeAccountancy NieuwsKamervragen dubbele belasting op energie en brandstof

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belasting op energie en brandstof, over oplossingen voor de stijgende brandstofprijzen en over een verlaging van de benzineprijs zoals in België. 

Volgens de staatssecretaris vloeit het heffen van btw over heffingen zoals accijnzen en energiebelasting voort uit de Europese Btw-richtlijn. Grondslag voor de btw-heffing is de vergoeding. Dat is het totale bedrag dat ter zake van de levering in rekening wordt gebracht, de omzetbelasting daar niet onder begrepen. Het kabinet is niet van plan om het beleid in die zin te wijzigen dat dubbele belastingheffing wordt vermeden. Bij de vaststelling van de hoogte van accijnzen wordt rekening gehouden met het feit dat daar btw over geheven zal worden. De staatssecretaris is van mening dat geen sprake is van onrechtvaardige belasting over belasting. Vanwege de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen worden de brandstofaccijnzen tijdelijk verlaagd en valt energie tijdelijk onder het lage btw-tarief.

De onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per km zou om uitvoeringstechnische redenen niet in de loop van het jaar kunnen worden verhoogd. Inmiddels is toegegeven dat dit per medio 2022 zou kunnen.