Accountantskantoor Timmer

Kamervragen belastingheffing in box 3

HomeAccountancy NieuwsKamervragen belastingheffing in box 3

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de belastingheffing in box 3. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een bericht over een alternatief voor de aangekondigde belastingheffing naar het werkelijke rendement. Een besparing op de kosten van automatisering door de Belastingdienst zou de aanleiding daarvoor zijn. Volgens de staatssecretaris hangt de mate van besparing af van de wijze waarop dat alternatief wordt vormgegeven. De staatssecretaris merkt op dat het mogelijk is om gefaseerd over te stappen naar een stelsel op basis van werkelijk rendement. Dit heeft als nadeel dat de Belastingdienst meerdere keren aanpassingen zal moeten doorvoeren in de systemen.

De staatssecretaris deelt de wens van de vragensteller om het belastingstelsel te vereenvoudigen. De systemen van de Belastingdienst zullen bij een vereenvoudiging van het belastingstelsel moeten worden aangepast. Vereenvoudiging van het belastingstelsel leidt op de korte termijn niet tot extra capaciteit voor andere prioriteiten van de Belastingdienst.

De staatssecretaris zal voor 1 mei een brief aan de Tweede Kamer sturen over de mogelijkheden om de vermogenscategorie overige bezittingen in box 3 te verfijnen. Een verfijnde forfaitaire heffing is minder complex dan een belasting op het werkelijke rendement. Dit komt vooral omdat voor een stelsel op basis van werkelijk rendement meer gegevens nodig zijn. Het feit dat een zuivere vermogensaanwasbelasting vrijwel nergens voorkomt, is voor de staatssecretaris geen reden om van deze optie af te zien.