Accountantskantoor Timmer

Kamervragen belastingdruk werkenden en uitkeringsgerechtigden

HomeAccountancy NieuwsKamervragen belastingdruk werkenden en uitkeringsgerechtigden

Terug naar vorige

Op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de minister gereageerd op een brief over de verschillen in belastingdruk tussen werkenden en niet-werkenden die een IVA-uitkering ontvangen. Een IVA-uitkering is een uitkering voor volledig duurzaam arbeidsongeschikte werknemers.

Het onderscheid in belastingdruk wordt veroorzaakt door de arbeidskorting. Deze heffingskorting wordt toegekend over inkomen uit tegenwoordige arbeid. Een socialezekerheidsuitkering wordt niet als zodanig beschouwd. Het feit, dat de arbeidskorting niet op uitkeringen kan worden toegepast, is in lijn met het doel van deze heffingskorting. Dat is het bevorderen van de arbeidsparticipatie en het lonender maken van (meer) werken.

Momenteel worden de heffingskortingen in de inkomstenbelasting geëvalueerd. Het verschil in belastingdruk is een aandachtspunt bij de verdere beleidsontwikkeling van de inkomstenbelasting. Door het Ministerie van Financiën wordt gewerkt aan bouwstenen voor een beter belastingstelsel. Daarbij wordt aandacht besteed aan de doelen en vormgeving van het belastingstelsel