Accountantskantoor Timmer

Kamervragen arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

HomeAccountancy NieuwsKamervragen arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Terug naar vorige

De minister van SZW heeft Kamervragen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) voor zelfstandigen beantwoord. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een artikel in de media, waarin wordt aangevoerd dat een wachttijd van twee jaar een AOV uitvoerbaar en betaalbaar maakt. In het artikel wordt een coöperatie beschreven met 13.000 zzp’ers als leden, die het risico van arbeidsongeschiktheid onderling opvangen. De minister waardeert initiatieven om het arbeidsongeschiktheidsrisico van ondernemers op te vangen. In de aangekondigde verplichte AOV voor zelfstandigen zal een opt-out worden opgenomen voor zelfstandigen die zich elders verzekeren of hebben verzekerd. Een verzekering, die onder de opt-out valt, moet ten minste dezelfde premie en dezelfde dekking hebben als de publieke verzekering. Dat houdt onder meer in dat er zekerheid moet zijn dat de verzekering bij ingetreden arbeidsongeschiktheid tot de AOW-gerechtigde leeftijd uitkeert.

De minister is niet bereid de appreciatie van een door de Tweede Kamer verworpen motie over het onderbrengen van het arbeidsongeschiktheidsrisico bij niet-verzekeraars te herzien.