Accountantskantoor Timmer

Kamervragen aftrek van uitgaven specifieke zorgkosten

HomeAccountancy NieuwsKamervragen aftrek van uitgaven specifieke zorgkosten

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten beantwoord. In 2022 is een evaluatie van deze fiscale regeling uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan heeft het kabinet aangegeven dat de regeling doeltreffender en doelmatiger moet worden en meer gericht op mensen met een beperking of een chronische ziekte. Ook moet de regeling eenvoudiger worden. Bij een vermoeden van onjuiste toepassing van de aftrek specifieke zorgkosten in een aangifte neemt de Belastingdienst aan dat sprake is van een fout en niet van fraude. De belastingplichtige dient de aftrekpost aannemelijk te maken. De Belastingdienst kan informatie opvragen bij de belastingplichtige. De staatssecretaris realiseert zich dat dit belastend kan zijn voor de belastingplichtige.

De controle van aangiften inkomstenbelasting gebeurt grotendeels automatisch. Veel informatie voor het vaststellen van de aanslag is bij de Belastingdienst bekend. Of een aanslag conform de aangifte kan worden opgelegd, wordt bepaald aan de hand van geautomatiseerde selectie-instrumenten. Die instrumenten bepalen ook wanneer handmatige controle gewenst is, bijvoorbeeld bij hoge specifieke zorgkosten. Deze selectiecriteria worden getoetst op mensenrechten.