Accountantskantoor Timmer

Kamermoties internationaal fiscaal beleid

HomeAccountancy NieuwsKamermoties internationaal fiscaal beleid

Terug naar vorige

De Tweede Kamer heeft vier moties aangenomen met betrekking tot het internationale fiscale beleid van Nederland. 

De Kamer verzoekt de regering in de OESO en in de EU een voortrekkersrol te nemen om tot afspraken over een internationaal minimumwinstbelastingtarief te komen. Daarnaast wordt de regering opgeroepen om het voortouw te nemen in de strijd tegen belastingontwijking. Zo moeten constructies om belasting te ontwijken door leningen met hoge rentevergoedingen waarmee de belastinggrondslag wordt uitgehold, desnoods eenzijdig, onaantrekkelijk worden gemaakt. De Kamer verzoekt de staatssecretaris van Financiën om met exportkredietverzekeraars afspraken te maken over country-by-country reporting als criterium bij de aanvraag voor exportkredietverzekeringen.