Accountantskantoor Timmer

Kamerbrief STAP-budget

HomeAccountancy NieuwsKamerbrief STAP-budget

Terug naar vorige

De ministers van SZW en voor Primair en Voortgezet Onderwijs hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van het STAP-budget. Deze regeling wordt per 2024 afgeschaft. De Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt naar een instrument ter stimulering van een leven lang ontwikkelen en om het resterende STAP-budget zo gericht mogelijk in te zetten.

Na de zomer start in het kader van een leven lang ontwikkelen een programma om de leercultuur op de werkvloer te stimuleren.

Voor de regeling van het STAP-budget wordt onderzocht of het mogelijk is om het subsidiabele onderwijsaanbod met ingang van september te beperken tot OCW-erkende opleidingen. Dat betekent dat het resterende STAP-budget wordt gericht op scholing, die opleidt tot een beroep. De vraag is of de doelgroep van de regeling dan nog wordt bereikt gezien de doorgaans hogere kosten van het OCW-erkende aanbod aan scholing.

Het budget voor het juli-tijdvak wordt beperkt tot € 20 miljoen, omdat het niet mogelijk is de regeling tijdig aan te passen. Het niet benutte deel van € 14 miljoen wordt doorgeschoven naar de rest van het jaar.

Terugkijkend op de regeling erkennen de bewindslieden dat door de grote toeloop veel geïnteresseerden geen STAP-budget toegekend hebben gekregen. Ook aan de aanbodkant hebben zich ongewenste effecten voorgedaan. Opleiders hebben zich meer dan verwacht gericht op het werven van deelnemers om met STAP-subsidie scholing bij hen te volgen. Het doelgerichter maken van de regeling kan helpen om de beschikbare middelen doelmatiger in te zetten.

Door de opzet van de STAP-regeling als een lerende regeling is een groot beroep gedaan op de uitvoerende instantie. De grote toeloop op de regeling in combinatie met het tweemaandelijks openstellen daarvan heeft gezorgd voor een grote piekbelasting bij de uitvoering. Volgens de Algemene Rekenkamer is de vervanging van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven door het STAP-budget positief uitgevallen.