Accountantskantoor Timmer

Kamerbrief over hoogte belastingrente

HomeAccountancy NieuwsKamerbrief over hoogte belastingrente

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief aan de Tweede Kamer over de hoogte van de belastingrente gestuurd. Per 1 maart 2023 is de belastingrente voor de Vpb en de bronbelasting bevroren op 8%. Dat is gebeurd in verband met het voornemen om de bestaande verschillen tussen de belastingrente voor de Vpb en de overige belastingmiddelen en tussen belasting- en invorderingsrente te verkleinen. De bevriezing van het percentage belastingrente voor de Vpb en de bronbelasting blijft bestaan tot een nieuw scenario kan worden doorgevoerd. Naar verwachting is dat per 1 januari 2024.

Per 1 juli is de belastingrente voor de overige belastingmiddelen gestegen van 4 naar 6%. Dat vloeit voort uit de wettelijke systematiek en past bij de wens om de verschillen in percentages te verminderen. Voor terugvorderingen van toeslagen zou zonder nadere maatregel de belastingrente ook stijgen naar 6%. Het kabinet vindt dat onwenselijk voor de doelgroep van Toeslagen. Daarom zal een wetsvoorstel worden ingediend om de wettelijke koppeling tussen de rente bij Toeslagen en de belastingrente voor overige belastingmiddelen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2023 te laten vervallen. Dat betekent dat de rente over terugvorderingen 4% zal blijven.