Accountantskantoor Timmer

Kamerbrief Belastingplan 2022

HomeAccountancy NieuwsKamerbrief Belastingplan 2022

Terug naar vorige

In een eerdere Kamerbrief heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal suggesties gedaan om fiscale wetgeving meer te spreiden.

Naar aanleiding daarvan zijn vragen gesteld. In antwoord daarop deelt de staatssecretaris mee, dat hij heeft gezocht naar mogelijkheden om de Kamer al bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2022 meer inzicht te bieden in de totstandkoming van de fiscale wetsvoorstellen. De beleidsmatige keuzes die ten grondslag liggen aan de wetsvoorstellen van het Belastingplan zullen bij het indienen van de wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer verstrekt. Als bijlage bij zijn bief heeft de staatssecretaris een overzicht van de maatregelen, die in het Belastingplan 2022 worden opgenomen, gevoegd. Het gaat onder meer om:

Het pakket Belastingplan zal naar verwachting bestaan uit zes wetsvoorstellen:

  1. Wetsvoorstel Belastingplan 2022;
  2. Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022;
  3. Wetsvoorstel Belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen;
  4. Wetsvoorstel Verlaging verhuurderheffing;
  5. Wetsvoorstel Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen;
  6. Wetsvoorstel Wet versterken grondslag cameratoezicht en gegevensverwerking Douane.

De staatssecretaris lijkt bereid te zijn om tegemoet te komen aan de wens van de Tweede Kamer om het pakket Belastingplan onder embargo enkele dagen voor Prinsjesdag te verstrekken. Daarmee krijgt het parlement meer tijd om de wetgeving te bestuderen. Dit kan de parlementaire behandeling van de fiscale wetgeving ten goede komen.