Accountantskantoor Timmer

Is verkapt dividend onderdeel van de vergoeding?

HomeAccountancy NieuwsIs verkapt dividend onderdeel van de vergoeding?

Terug naar vorige

afbeelding bij Is verkapt dividend onderdeel van de vergoeding?

Is verkapt dividend onderdeel van de vergoeding?

De vergoeding voor een prestatie is in de omzetbelasting een subjectief begrip. Dat de prijs, die op een factuur in rekening is gebracht, ongebruikelijk laag is, heeft niet tot gevolg dat daar voor de heffing van omzetbelasting niet van moet worden uitgegaan.

Een bv heeft in augustus 2014 in Duitsland een auto gekocht voor € 48.319. De bv heeft voor de intracommunautaire verwerving van de auto € 10.147 aan omzetbelasting aangegeven en als voorbelasting in aftrek gebracht. De auto had schade, die voor een bedrag van € 22.903 inclusiefomzetbelasting is hersteld. Op 6 januari 2015 heeft de bv de auto verkocht aan haar dga voor een te betalen bedrag van € 15.000. Dat bedrag bestond voor € 14.053 aan rest-bpm, een netto bedrag belast met btw van € 783 en een bedrag van € 164 aan btw. Ter zake van deze verkoop is een verkapte dividenduitkering in aanmerking genomen van netto € 60.000.

Volgens de Belastingdienst was de verkapte dividenduitkering onderdeel van de vergoeding voor de levering van de auto. De Belastingdienst heeft in verband daarmee een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd. De rechtbank deelt het standpunt, dat het dividend onderdeel is van de vergoeding, niet. Wel is sprake van misbruik van recht door de vergoeding voor de levering van de auto kunstmatig laag vast te stellen. Een belastingplichtige heeft het recht om zijn activiteiten zodanig te structureren dat de omvang van zijn belastingschuld wordt beperkt, maar deze bevoegdheid is niet onbegrensd.

Bij misbruik van recht moet de transactie zo worden geherdefinieerd dat de situatie wordt hersteld zoals die zonder het misbruik zou zijn geweest. Het door misbruik verkregen voordeel dient te worden weggenomen. De herdefiniëring mag niet verder gaan dan nodig is voor de juiste heffing van omzetbelasting.