Accountantskantoor Timmer

Indexatie bedragen proceskostenvergoeding

HomeAccountancy NieuwsIndexatie bedragen proceskostenvergoeding

Terug naar vorige

De minister voor rechtsbescherming heeft de forfaitaire bedragen voor de proceskostenvergoeding in bestuursrechtelijke zaken, zoals deze per 1 januari 2024 gelden, vastgesteld.

In beroep en hoger beroep geldt voor zaken betreffende de Wet waardering onroerende zaken en de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 een bedrag van € 624 per punt. In andere zaken geldt een bedrag van € 875 per punt.

In bezwaar en administratief beroep geldt een bedrag van € 310 per punt voor besluiten genomen op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen, premieheffing en heffing van inkomensafhankelijke bijdragen ingevolge de Zorgverzekeringswet.