Accountantskantoor Timmer

Hersteltermijn overgangsregeling premiekortingen

HomeAccountancy NieuwsHersteltermijn overgangsregeling premiekortingen

Terug naar vorige

Per 1 januari 2018 zijn de diverse premiekortingen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vervallen. Om de premiekortingen moest worden verzocht in de aangifte loonheffingen. Tegen de op aangifte afgedragen belasting en premies kan gedurende zes weken bezwaar worden ingesteld. Voor de toepassing van het overgangsrecht van de Wtl heeft de wetgever een langere termijn voor herstel geboden. Dat was mogelijk door het indienen van een correctiebericht tot uiterlijk 1 mei 2018. De wetgever heeft in het overgangsrecht een langere termijn voor herstel van de aangifte geboden dan de reguliere bezwaartermijn. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de wetgever dit uitdrukkelijk heeft bedoeld.

Een werkgever heeft in de aangifte loonheffingen over de maand december 2017 het verzoek om toepassing van de premiekortingen van de Wtl niet correct gedaan. De premiekortingen zijn om die reden niet toegekend. In een procedure voor Hof Den Bosch was in geschil of de werkgever de onjuistheid in deze aangifte na 1 mei 2018 nog kon herstellen om aan het overgangsrecht te voldoen. Het hof is van oordeel dat de wetgever voor het overgangsrecht een hersteltermijn heeft geboden tot 1 mei 2018. De wetgever heeft deze termijn als voldoende aangemerkt om tijdig een rechtsgeldig beroep te kunnen doen op het overgangsrecht.

Naar het oordeel van het hof is een overschrijding van de hersteltermijn fataal. Omdat de door de wetgever ingestelde fatale termijn voor herstel zowel is voorzien als beoogd, mag de rechter niet toetsen of het niet bieden van een nadere herstelmogelijkheid na 1 mei 2018 evenredig is. Het hof heeft het beroep van de werkgever op het evenredigheidsbeginsel afgewezen. Dat geldt ook voor het beroep op het zorgvuldigheids- en het vertrouwensbeginsel.