Accountantskantoor Timmer

Gevolgen rechtsherstel box 3 voor andere regelingen

HomeAccountancy NieuwsGevolgen rechtsherstel box 3 voor andere regelingen

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft een overzicht van inkomensafhankelijke regelingen, die mogelijk worden beïnvloed door het rechtsherstel van box 3, naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Door verlaging van het inkomen in box 3 daalt ook het verzamelinkomen. De hoogte van het verzamelinkomen is van invloed op diverse regelingen. Het gaat in ieder geval om de volgende regelingen:

  1. Kinderopvangtoeslag.
  2. Kindgebonden budget.
  3. Zorgtoeslag.
  4. Ouderenkorting.
  5. Aanvullende Beurs.
  6. Tegemoetkoming uit de Wet tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Scholing.
  7. Draagkrachtberekening.
  8. Bijverdiengrens in het MBO.
  9. Inkomensafhankelijke hogere huurverhoging.
  10. Eigen Bijdrage WLZ/WMO.