Accountantskantoor Timmer

Geen vermindering belastingrente bij voorlopige verliesverrekening

HomeAccountancy NieuwsGeen vermindering belastingrente bij voorlopige verliesverrekening

Terug naar vorige

Volgens de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen wordt geen belastingrente vergoed bij een vermindering van een aanslag wegens de verrekening van een verlies van een volgend jaar. In een dergelijk geval wordt ook geen vermindering van eerder in rekening gebrachte belastingrente gegeven. De wetgever heeft uitdrukkelijk onderkend en aanvaard dat de verliesverrekening geen invloed heeft op eerder in rekening gebrachte belastingrente.

Volgens de Hoge Raad onderscheidt deze situatie zich van de situatie waarin belastingrente is berekend over een te betalen bedrag aan belasting gedurende een periode waarin de Belastingdienst de beschikking heeft gehad over dat bedrag. De Hoge Raad heeft in 2022 geoordeeld dat berekening van belastingrente dan niet is toegestaan.