Accountantskantoor Timmer

Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel indexering

HomeAccountancy NieuwsGeen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel indexering

Terug naar vorige

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met een extra verhoging van het wettelijke minimumloon per 1 juli 2024 verworpen. De reguliere halfjaarlijkse indexering van het minimumloon gaat wel door. Per 1 juli stijgt het minimumuurloon met 3,09% tot € 13,68 bruto voor werknemers van 21 jaar en ouder. De bedragen van het minimumloon voor jongeren zijn hiervan afgeleid.

 Leeftijd  Staffeling  Per uur
 21 jaar en ouder 100,0% € 13,68
 20 jaar 80,0% € 10,94
 19 jaar 60,0% € 8,21
 18 jaar 50,0% € 6,84
 17 jaar 39,5% € 5,40
 16 jaar 34,5% € 4,72
 15 jaar 30,0% € 4,10

De indexering heeft gevolgen voor uitkeringen uit sociale verzekeringen, zoals de bijstand en de AOW.