Accountantskantoor Timmer

Evaluatie giftenaftrek

HomeAccountancy NieuwsEvaluatie giftenaftrek

Terug naar vorige

Onlangs is een evaluatie van de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting uitgevoerd. De staatssecretaris van Financiën heeft het rapport van de evaluatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Bij de evaluatie is de giftenaftrek beoordeeld op doeltreffendheid en doelmatigheid. Ook zijn de vragen uit het toetsingskader fiscale regelingen beantwoord. Gezien de demissionaire status van het kabinet is het rapport aangeboden zonder kabinetsappreciatie van de evaluatie.

De conclusie van de onderzoekers is dat de giftenaftrek wel doeltreffend is, maar niet doelmatig. De regeling is doeltreffend omdat deze geven stimuleert. De regeling is niet doelmatig, omdat de toename aan giften door de giftenaftrek minder groot is dan de omvang van de belastingkorting. De regeling is door de vormgeving slecht uitvoerbaar voor de Belastingdienst. Ook komt het fiscale voordeel meer terecht bij hoge dan bij lage inkomens.