Accountantskantoor Timmer

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend

HomeAccountancy NieuwsEigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoogte van het eigenwoningforfait in 2022. 

Het forfait wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de ontwikkeling van het indexcijfer van de woninghuren en de ontwikkeling van de woningwaarden. Het berekende forfait wordt vervolgens naar beneden afgerond op een veelvoud van 0,05%-punt. Voor 2022 komt het eigenwoningforfait uit op 0,45%. Dat is 0,05%-punt lager dan in 2021.

De arbeidskorting wordt jaarlijks aangepast, enerzijds aan de zogenaamde tabelcorrectiefactor en anderzijds aan de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon. Voor 2022 ziet de arbeidskorting er als volgt uit.

Arbeidsinkomen vanaf

tot

arbeidskorting

vermeerderd met % van het meerdere arbeidsinkomen

eindbedrag

  –

 € 10.350

  –

  4,541

 € 470

 € 10.350

 € 22.356

 € 470 

 28,461

 € 3.887

 € 22.356

 € 36.649

 € 3.887

   2,61

 € 4.260

 € 36.649

 € 109.346

 € 4.260

 – 5,86

 nihil

 € 109.346

  –

  –