Accountantskantoor Timmer

Consultatie wijziging Wet vrachtwagenheffing

HomeAccountancy NieuwsConsultatie wijziging Wet vrachtwagenheffing

Terug naar vorige

De minister van I en W heeft een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet vrachtwagenheffing ter consultatie op internet geplaatst. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de herziene Eurovignetrichtlijn. De Wet vrachtwagenheffing is per 1 januari 2023 (gedeeltelijk) in werking getreden. De vrachtwagenheffing zelf wordt naar verwachting in 2026 ingevoerd. Eigenaren van vrachtwagens betalen dan een heffing per gereden kilometer op de snelwegen. De heffing geldt ook voor een aantal provinciale en lokale hoofdwegen om te voorkomen dat deze wegen gebruikt worden om de snelweg te vermijden.

Door een wijziging van de Europese regels is aanpassing van de Wet vrachtwagenheffing noodzakelijk.

Het tarief van de vrachtwagenheffing is conform de oude tolregels gebaseerd op de toegestane maximum massa en de EURO-emissieklasse van de vrachtwagen. Volgens de nieuwe regels moeten de tarieven worden gebaseerd op de CO2-uitstoot (CO2-emissieklasse) van de vrachtwagen. De herziene richtlijn verplicht om aan de tariefstructuur een zogenaamde externekostenheffing voor luchtverontreiniging toe te voegen. Daarnaast is het mogelijk om een externekostenheffing voor CO₂-emissies en een externekostenheffing voor geluidshinder op te nemen. In het wetsvoorstel is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om emissievrije voertuigen tot en met 4.250 kg vrij te stellen van de vrachtwagenheffing.

Met de implementatie van de herziene richtlijn wordt niet beoogd om de opbrengsten van de vrachtwagenheffing te verhogen. Dat betekent dat het gemiddelde tarief van de vrachtwagenheffing niet stijgt door de implementatie, behoudens inflatiecorrectie.

De internetconsultatie loopt tot 14 januari 2024.