Accountantskantoor Timmer

Brief stand van zaken box 3

HomeAccountancy NieuwsBrief stand van zaken box 3

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief betreffende de stand van zaken ten aanzien van de belastingheffing in box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de brief wordt onder meer gemeld dat de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel op basis van het werkelijke rendement is uitgesteld tot 1 januari 2026. Of ook aan niet-bezwaarmakers rechtsherstel zal worden geboden, wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt.