Accountantskantoor Timmer

Besluit waardering schenk- en erfbelasting geactualiseerd

HomeAccountancy NieuwsBesluit waardering schenk- en erfbelasting geactualiseerd

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid over de waardering voor de schenk- en erfbelasting geactualiseerd. Het besluit bevat enkele nieuwe onderdelen.

Een van de nieuwe onderdelen betreft de waardering bij een quasi-wettelijke verdeling. In testamenten met een quasi-wettelijke verdeling wordt bepaald dat de langstlevende echtgenoot de nalatenschap kan verdelen alsof de wettelijke verdeling van toepassing is, met de mogelijkheid om een afwijkende verdeling te kiezen. Daarnaast bevat zo’n testament vaak een rentebepaling voor zover sprake is van een overbedeling van de langstlevende echtgenoot. Een redelijke wetsuitleg brengt mee dat, als de nalatenschap wordt verdeeld alsof sprake is van een wettelijke verdeling een tijdig gemaakte renteafspraak wordt gevolgd voor de erfbelasting.

Het tweede nieuwe onderdeel behandelt de waardering van een woning die is overgedragen tegen een lagere waarde dan de waarde in het economische verkeer of tegen schuldigerkenning van de koopsom met kwijtschelding. Er is dan sprake van twee afzonderlijke schenkingen. De eerste schenking betreft de verkoop tegen een koopsom die lager is dan de waarde in het economische verkeer. Voor de waardering geldt de WOZ-waarde van de woning. De tweede schenking betreft de (gedeeltelijke) kwijtschelding van de koopsom. De hoogte van de schenking is gelijk aan het bedrag van de kwijtschelding. De termijn waarbinnen de twee schenkingen elkaar opvolgen is voor de waardering van de schenkingen niet relevant.

Het derde nieuwe onderdeel is opgenomen naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad uit 2015 en betreft de waardering van een legaat van een woning tegen inbreng van de waarde. Volgens dit arrest moet het legaat, dat is de vordering van de legataris tot verkrijging van de woning, op de WOZ-waarde worden gewaardeerd. Dat geldt ook bij een legaat van een woning tegen inbreng van een deel van de waarde van de woning.