Accountantskantoor Timmer

Besluit tijdelijke fiscale maatregelen autobelastingen Oekraïne

HomeAccountancy NieuwsBesluit tijdelijke fiscale maatregelen autobelastingen Oekraïne

Terug naar vorige

Inwoners van Nederland, die hier gebruik maken van een motorrijtuig dat niet is ingeschreven in het Nederlands kentekenregister, zijn hier bpm verschuldigd. Bij een tijdelijk verblijf in Nederland is er geen belastingplicht voor de bpm. Een natuurlijke persoon, die zijn normale verblijfplaats overbrengt naar Nederland, kan een beroep doen op de verhuisboedelvrijstelling voor de bpm.

Of de verhuisboedelvrijstelling van toepassing is voor vluchtelingen uit Oekraïne is onduidelijk. In een besluit van de staatssecretaris van Financiën is vastgelegd dat de benodigde douaneaangifte voor en de aanvraag van de verhuisboedelvrijstelling in vereenvoudigde vorm kunnen worden gedaan in de EU-lidstaat van binnenkomst. De reguliere voorwaarden en beperkingen van de verhuisboedelvrijstelling zijn niet van toepassing.

De houder van een in het buitenland geregistreerd motorrijtuig wordt behoudens tegenbewijs geacht zijn hoofdverblijf in Nederland te hebben als hij is ingeschreven als ingezetene in de basisregistratie personen. Gevolg is dat motorrijtuigenbelasting verschuldigd is. Als de houder van het motorrijtuig zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft, geldt gedurende maximaal zes maanden een vrijstelling van mrb ondanks gebruik van de Nederlandse weg. Ontheemden uit Oekraïne, die naar Nederland zijn gekomen, worden geacht het tegenbewijs te hebben geleverd. De termijn van zes maanden is voor deze groep verlengd als het motorrijtuig is ingeschreven in het Oekraïense kentekenregister. De verlenging geldt zolang dit besluit in werking is.