Accountantskantoor Timmer

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

HomeAccountancy NieuwsBesluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis, kortweg het Besluit noodmaatregelen coronacrisis, gewijzigd.

Ten opzichte van de vorige versie van het besluit van 16 december 2021 zijn de goedkeuringen in het onderdeel belastinguitstel, aanvullende regeling voor uitstel van betaling van belastingen, verlengd tot 1 april 2022.

Op grond van deze goedkeuringen verleent de ontvanger uitstel van betaling aan ondernemers voor belastingen, die uiterlijk op 31 maart 2022 betaald moeten zijn. Dat geldt zowel voor ondernemers, voor wie al uitstel van betaling loopt, als voor ondernemers, die voor het eerst of opnieuw om uitstel verzoeken op grond van dit besluit. De ontvanger stelt de ondernemer in de gelegenheid om de uitgestelde belastingschuld af te lossen met een betalingsregeling mits de betalingsproblemen door de coronacrisis zijn ontstaan.