Accountantskantoor Timmer

Besluit inwerkingtreding premiedifferentiatie Arbeidsongeschiktheidsfonds

HomeAccountancy NieuwsBesluit inwerkingtreding premiedifferentiatie Arbeidsongeschiktheidsfonds

Terug naar vorige

De wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, waarbij is voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds, treedt op 1 januari 2022 in werking. 

De premie bestaat niet langer uit een basispremie en een gedifferentieerde premie, maar alleen uit een gedifferentieerde premie.

Voor kleine werkgevers geldt een lager premiepercentage dan voor overige werkgevers. Het verschil tussen het hoge en het lage percentage bedraagt niet meer dan 2 procentpunt. Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld welke werkgevers worden aangemerkt als kleine werkgevers. Daarbij kunnen aanvullende criteria worden vastgesteld voor het aanmerken van een werkgever als kleine werkgever.