Accountantskantoor Timmer

Behandeling wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2023

HomeAccountancy NieuwsBehandeling wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2023

Terug naar vorige

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2023 in behandeling.

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota van wijziging heeft betrekking op de in het wetsvoorstel opgenomen aanvulling van de afdrachtvermindering in de Wet op de dividendbelasting 1965 voor fiscale beleggingsinstellingen. Daarin zijn per abuis twee onjuiste verwijzingen aangebracht. Deze worden via de nota van wijziging hersteld.

In de nota naar aanleiding van het verslag worden vragen beantwoord die bij de behandeling van het wetsvoorstel zijn opgekomen. Een van de onderdelen van het wetsvoorstel is het afschaffen van de betalingskorting voor voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting bij betaling ineens. In dat kader wordt gevraagd naar de opbrengst van het afschaffen van de betalingskorting in de inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringwet. Het niet langer aanbieden van een betalingskorting bij de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting zou in 2024 voor een opbrengst van € 57 miljoen zorgen. Voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is het budgettaire beslag van de betalingskorting in 2024 € 9 miljoen. De opbrengst van het afschaffen van de betalingskorting zou leiden tot een (iets) lager tarief voor de inkomensafhankelijke bijdrage.

Het afschaffen van de betalingskorting voor voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting kan per 1 januari 2023. Afschaffing van de betalingskorting bij de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting is niet eerder mogelijk dan met ingang van 1 januari 2024. De staatssecretaris wijst erop dat het na afschaffing opnieuw realiseren van een betalingskorting leidt tot aanzienlijke aanpassingen van de systemen. Deze kunnen niet binnen afzienbare tijd gerealiseerd worden.

De afschaffing de betalingskorting bij de voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting leidt tot een structurele opbrengst van € 204 miljoen per jaar. De afschaffing van de betalingskorting is bedoeld ter dekking van een lastenverlichtingspakket voor huishoudens.