Accountantskantoor Timmer

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op verhuur onroerende zaken

HomeAccountancy NieuwsBedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op verhuur onroerende zaken

Terug naar vorige

Voor de erfbelasting bestaat een voorwaardelijke vrijstelling voor ondernemingsvermogen, dat krachtens erfrecht wordt verkregen door het overlijden van iemand die in Nederland woont. Deze bedrijfsopvolgingsregeling is ook van toepassing op aandelen in een rechtspersoon, die bij de erflater behoorden tot een aanmerkelijk belang. Voorwaarde voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling is dat de rechtspersoon een materiële onderneming drijft. De vrijstelling is slechts van toepassing op de waarde van de vermogensbestanddelen voor zover die aan de onderneming kunnen worden toegerekend. Eventueel beleggingsvermogen van de rechtspersoon valt tot maximaal 5% van de waarde van het ondernemingsvermogen eveneens onder de vrijstelling.

De exploitatie van onroerende zaken wordt slechts als het drijven van een materiële onderneming aangemerkt als de daarvoor verrichte arbeid meer omvat dan gebruikelijk is bij normaal vermogensbeheer en gericht is op het behalen van een hoger rendement.

De rechtbank Gelderland heeft in een procedure geoordeeld dat de werkzaamheden, die binnen een verhuur-bv werden verricht, niet van dien aard en omvang waren dat zij waren gericht op een hoger rendement dan gebruikelijk is. Het ging om werkzaamheden, die horen bij het beheer van onroerende zaken. De bv dreef geen materiële onderneming, maar hield zich bezig met normaal vermogensbeheer. De bedrijfsopvolgingsregeling was niet van toepassing op de verkregen aandelen in de bv.