Accountantskantoor Timmer

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op niet-materiële onderneming

HomeAccountancy NieuwsBedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op niet-materiële onderneming

Terug naar vorige

De Successiewet kent in de vorm van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit een regeling voor de overdracht van ondernemingsvermogen door schenking of krachtens erfrecht. 

De verkrijging van het ondernemingsvermogen is vrijgesteld van schenk- of erfbelasting zolang de waarde niet hoger is dan ruim € 1,1 miljoen. Is de waarde van het ondernemingsvermogen hoger, dan is het meerdere voor 83% vrijgesteld. De verkrijgers moeten de onderneming voortzetten. De faciliteit is alleen van toepassing op een materiële onderneming.

In een procedure over een afgewezen verzoek om toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit was in geschil of de verhuur van 1.100 garageboxen en 57 bedrijfsruimten kwalificeert als een materiële onderneming.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat dit niet het geval is. De exploitatie van onroerende zaken vormt alleen dan een materiële onderneming als de aard en omvang van de verrichte werkzaamheden meer omvatten dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is. De in het kader van de exploitatie verrichte werkzaamheden moeten als doel hebben het behalen van een hoger rendement dan bij normaal vermogensbeheer gerealiseerd wordt. Het hof vond niet aannemelijk dat de aard en omvang van de werkzaamheden van de bv meer omvattend waren dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is. Het hof vond ook niet aannemelijk dat de bv hogere rendementen behaalde dan met normaal vermogensbeheer te behalen waren.

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het hof ongegrond verklaard.