Accountantskantoor Timmer

Beantwoording Kamervragen verouderde ICT Belastingdienst

HomeAccountancy NieuwsBeantwoording Kamervragen verouderde ICT Belastingdienst

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord naar aanleiding van een bericht dat de overheidsfinanciën in gevaar zijn door verouderde ICT. Volgens de staatssecretaris is de vrees dat de continuïteit van de belastingheffing op het spel staat ongegrond. De oudere systemen zijn stabiel. Wel is aanpassing daarvan complex en tijdrovend. De systemen van de loon- en inkomensheffing zijn gemaakt met een oude programmeertaal. De planning is dat de modernisering van applicaties die werken met deze programmeertaal eind 2026 is afgerond. Het belastingjaar 2024 moet het laatste jaar zijn dat met de oude systemen behandeld wordt.

De modernisering van de ICT-systemen van de Belastingdienst is vertraagd door gewijzigde prioriteiten, zoals de veranderingen in box 3 van de inkomstenbelasting. In 2021 en 2022 is 8% van de ICT-capaciteit besteed aan de implementatie van nieuwe wetgeving.