Accountantskantoor Timmer

Beantwoording Kamervragen doorbelasting kosten aan zonnepaneelhouders

HomeAccountancy NieuwsBeantwoording Kamervragen doorbelasting kosten aan zonnepaneelhouders

Terug naar vorige

afbeelding bij Beantwoording Kamervragen doorbelasting kosten aan zonnepaneelhouders

Beantwoording Kamervragen doorbelasting kosten aan zonnepaneelhouders

De minister voor Klimaat en Energie heeft Kamervragen beantwoord over het in rekening brengen van kosten door energiebedrijven aan huishoudens met zonnepanelen. Het in rekening brengen van extra kosten voor zonnepanelen is op basis van de huidige wetgeving niet verboden. De minister vindt het jammer dat energiebedrijven vooruit lopen op de nog in te voeren regeling voor een redelijke terugleververgoeding. Een wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling is in behandeling bij de Eerste Kamer. De minister merkt op dat de betreffende energiebedrijven een nieuwe prijscomponent aan bestaande contracten toevoegen. Dat kan niet zonder aanpassing van de voorwaarden en pas na instemming daarmee door de consument. De consument die niet instemt heeft de mogelijkheid om over te stappen naar een andere leverancier.

Leveranciers zijn overigens verplicht om aan consumenten levering volgens een modelcontract met variabele tarieven aan te bieden. Een extra kostenpost voor klanten met zonnepanelen is in het modelcontract niet toegestaan. De minister is van plan om energieleveranciers te verplichten ook een modelcontract met vaste tarieven aan te bieden, ongeacht of de consument zonnepanelen heeft.