Accountantskantoor Timmer

Beantwoording Kamervragen btw-nultarief op groente en fruit

HomeAccountancy NieuwsBeantwoording Kamervragen btw-nultarief op groente en fruit

Terug naar vorige

afbeelding bij Beantwoording Kamervragen btw-nultarief op groente en fruit

Beantwoording Kamervragen btw-nultarief op groente en fruit

De staatssecretarissen van Financiën en van VWS hebben, mede namens de minister van LNV Kamervragen beantwoord over toepassing van het nultarief in de omzetbelasting op de levering van groente en fruit. Zij verwijzen naar het eerder dit jaar gepresenteerde onderzoeksrapport. Daaruit blijkt dat het niet doeltreffend en niet doelmatig is om het nultarief toe te passen op groente en fruit. Daarnaast is de uitvoering door de Belastingdienst een probleem omdat de afbakening van wat wel en wat niet onder het nultarief zou moeten vallen niet te realiseren is. Overigens is de besluitvorming over de eventuele invoering van het nultarief vanwege de demissionaire status aan een volgend kabinet.