Accountantskantoor Timmer

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2023

HomeAccountancy NieuwsBandbreedte uurloon jeugd-LIV 2023

Terug naar vorige

Een werkgever komt in aanmerking voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV) als het gemiddelde uurloon van een jonge werknemer binnen de voor zijn leeftijd geldende bandbreedte valt. De bandbreedte kent een onder- en een bovengrens. Deze grenzen zijn afhankelijk van de hoogte van het minimumjeugdloon en worden jaarlijks vastgesteld. De bedragen worden afgeleid van het gemiddelde van het minimumuurloon per 1 januari en per 1 juli van een kalenderjaar.

Voor het kalenderjaar 2023 zijn de bedragen van de onder- en bovengrens als volgt vastgesteld:

Leeftijd bereikt op 31-12-2022

ondergrens 

bovengrens

 20 jaar

 € 9,79

 € 12,04

 19 jaar

 € 7,34

 € 10,89

 18 jaar

 € 6,12

 €   8,17