Accountantskantoor Timmer

Alleenverdienende huishoudens met loongerelateerde uitkering

HomeAccountancy NieuwsAlleenverdienende huishoudens met loongerelateerde uitkering

Terug naar vorige

De ministers van SZW en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en de staatssecretarissen van Financiën hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. De brief heeft betrekking op een groep huishoudens met een inkomen op het sociaal minimum. Het gaat om de groep waarbij de loongerelateerde uitkering van één van beide partners het enige inkomen vormt. Door een samenloop van regelingen ontvangt deze groep minder toeslagen dan een stel met een bijstandsuitkering. De bewindslieden zijn op zoek naar een oplossing voor deze problematiek. Door de samenloop van de stelsels van fiscaliteit, sociale zekerheid en toeslagen zijn ze daar nog niet in geslaagd. Eerder onderzochte opties bleken de problematiek niet afdoende op te lossen, te leiden tot negatieve inkomenseffecten voor ontvangers van een bijstandsuitkering of waren niet uitvoerbaar.

Binnenkort volgt een uitgebreide brief met een uitwerking van mogelijke oplossingsrichtingen en waar mogelijk met de budgettaire effecten.

Oplossingsrichtingen zijn te verdelen in specifiek op de doelgroep gerichte oplossingen en in fundamentele aanpassingen aan de stelsels van fiscaliteit en sociale zekerheid.