Accountantskantoor Timmer

Aftrek hypotheekrente naar rato eigendomsverdeling

HomeAccountancy NieuwsAftrek hypotheekrente naar rato eigendomsverdeling

Terug naar vorige

Het genot van een eigen woning moet in de vorm van het eigenwoningforfait bij het inkomen van box 1 worden geteld. 

Op dat forfaitaire inkomen komen de aftrekbare kosten in mindering. De betaalde rente op de eigenwoningschuld behoort tot de aftrekbare kosten. De inkomsten uit de tijdelijke verhuur van de eigen woning worden voor 70% in aanmerking genomen.

Nadat hun relatie in de loop van 2016 was beëindigd, betaalde een van beide partners de volledige hypotheekrente van de eigen woning. Deze woning was gezamenlijk eigendom van beide partners, in de verhouding 2/3 – 1/3. De woning werd in dat jaar tijdelijk verhuurd. De vraag was of alle betaalde hypotheekrente in aftrek mocht worden gebracht door de betalende partner. Daarnaast was de vraag welk deel van de huurinkomsten in aanmerking moest worden genomen.

In 2018 is de woning blijkens een opgemaakte akte van verdeling aan een van beide partners toebedeeld. Tot de datum van inschrijving van die akte waren beide ex-partners gezamenlijk eigenaar van de woning. Voor hun aandeel in de eigendom van de woning was voor ieder van hen sprake van een eigen woning. Dat betekent dat in 2016 slechts het eigen deel van de betaalde rente in aftrek kon worden gebracht.

De verdeling 2/3 – 1/3 gold volgens Hof Amsterdam ook voor de huuropbrengst van 2016. Voor de belanghebbende in deze procedure betekende dit dat 2/3 van 70% van de huuropbrengst belast was.