Accountantskantoor Timmer

Afschaffing aftrek van scholingsuitgaven

HomeAccountancy NieuwsAfschaffing aftrek van scholingsuitgaven

Terug naar vorige

De afschaffing van de fiscale regeling voor aftrek van scholingsuitgaven in de Wet IB 2001 vindt plaats per 1 januari 2022. 

Het Koninklijk Besluit waarin de inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven is geregeld, is in het Staatsblad geplaatst. Als vervangende regeling wordt per 1 januari 2022 de Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie) van kracht. Met het STAP-budget kan iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt in de toekomst een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen.