Accountantskantoor Timmer

Aflossing belastingschulden corona

HomeAccountancy NieuwsAflossing belastingschulden corona

Terug naar vorige

Onderdeel van het coronasteunpakket was een regeling voor tijdelijk uitstel van belastingbetaling voor ondernemers. 

Met ingang van 1 oktober 2022 moet de opgebouwde belastingschuld in vijf jaar worden afgelost. In een brief aan de Tweede Kamer deelt de staatssecretaris van Financiën mee dat het kabinet mogelijkheden ziet voor meer flexibiliteit in de betalingsregeling. Dit kan door te betalen maandbedragen per kwartaal te mogen voldoen en door een incidentele betaalpauze binnen de bestaande betalingsregeling.

Om te voorkomen dat ondernemers onnodig gebruik maken van de versoepelingen moeten zij een schriftelijk verzoek indienen waaruit de aflossingsproblemen blijken. Voorwaarde voor het gebruikmaken van de versoepelingen is dat nieuwe betalingsverplichtingen tijdig worden voldaan.